Budova SPŠ Bardejov

Beseda: Priatežstvo, láska, výber životného partnera

Svetový deň výživy 2011 na SPŠ

Vytvorená sekcia besedy

Beseda: Krása propagovaná v médiách a jej vplyv na sebaúctu mladého človeka

Kontakt na správcu + zadávanie žiadostí k wi-fi

Pozvánka na Deň otvorených dverí na SPŠ v Bardejove

Nová fotogaléria učitežov SPŠ

Stravovanie - zápisný lístok a všeobecné pokyny (pdf)

Organizácia školskéhoroka 2011/2012 (pdf)

Európske solárne dni 2011 - odborná exkurzia vo fotovoltaickej elektrárni Kobyly

Ponuka knižnej publikácie o SPŠ

Priemyslováci majstrami Slovenska v športovo-brannej všestrannosti

Atletika žiakov stredných škôl

Súťaž telesnej zdatnosti stredoškolskej mládeže

Obvodné a krajské kolo v plávaní žiakov sš

60. výročie SPŠ - fotogalérie

Prednáška na tému "Krása propagovaná v médiách a jej vplyv na sebaúctu mladého človeka"

Ďalší úspech elektrotechnikov - Stanislav Grohoľ postúpil do celoštátneho kola SOČ

Priemyslovák opäť zabodoval

Súhrnná správa z monitoringu potrieb vzdelávania SPŠ v Bardejove 2010 (PDF, 609kB)

Študent SPŠ sa presadil v konkurencii OA

Lyžiarsky výcvik SPŠ vo Vysokých Tatrách

Valentínska kvapka krvi 2011 - fotogaléria

Prednáška na tému Dentálna hygiena

Ján Segiňák získal 5. miesto v celoštátnom kole súťaže ZENIT v elektronike

Tradičný ples priemyslovákov

Mikuláš na priemyslovke

Stužková slávnosť 4.D triedy - fotogaléria

"Prechádzka našou školou" - žiacky projekt

Vianočná kvapka krvi

Elektrotechnici SPŠ opäť zabojovali

Vianočná výzdoba na SPŠ - fotogaléria

Stužková slávnosť 4.C triedy - fotogaléria

Stužková 4.B triedy v Benátkach

SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI HIV/AIDS NA SPŠ V BARDEJOVE (pdf)

Stovka "ušiakov" medzi priemyslovákmi

Aktualizovaná žiacka školská rada

Ruský jazyk trošku inak (fotogaléria z Petrohradu)

Správa o činnosti za šk. rok 2009/2010

Beseda s PhDr. Balonovou

Beseda s MUDr. Brnušákom

Beseda s MUDr. Chovancom

Svetový deň výživy na SPŠ

Zmena v rade školy

Pridaná šablóna pre tlač 1. strany zošitov

Aktualizované menné zoznamy žiakov SPŠ

Aktualizovaná štatistika počtu žiakov SPŠ

Doplnená fotogaléria pedagogických pracovníkov

Vzdelávame moderne, aktívne, tvorivo - článok o projekte

Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 - jedna karta stačí! (PDF)


SPŠ získala bronzovú medailu

Tablo 4.E triedy (škola podnikania - Mgr. Mária Kravcová)

Tablo 4.D triedy (škola podnikania - PaedDr. Monika Kunstová)

Rozlúčka žiakov 4.A, 4.B a 4.C triedy

Tablá žiakov 4.A, 4.B a 4.C triedy

Lyžiarsky výcvik 2010

Objednávanie a odhlasovanie stravy v školskej jedálni cez internet

Bardejov má nové nádherné oficiálne webstránky...

NOVINKA - Testy na autoškolu!!!

Fotogaléria z Valentínskej kvapky krvi 2010

Ples priemyslovákov - článok, fotogalérie a video

Stužkový výlet triedy 4.C

Stužková slávnosť 4.E triedy

Fotogaléria zo stužkovej slávnosti 4.A triedy

Školská hudobná skupina Formát

Mikuláš zavítal aj na SPŠ - fotogaléria

Najlepší študenti SPŠ za školský rok 2008/2009

130 študentov prvého ročníka prijatých do "cechu" priemyslovákov

Stužková slávnosť študentov 4.D triedy vo Vysokých Tatrách

Fotogaléria FLASH zo študentskej kvapky krvi

Fotogaléria FLASH 2 z imatrikulácie 2009

Fotogaléria FLASH z imatrikulácie 2009

Vzdelávame moderne, aktívne, tvorivo

Hudbou a spevom na ceste k žudskosti

Jablko pre zdravie na SPŠ

Požiadavky na písanie referátov

Aktualizovaná galéria zamestnancov školského internátu

Do fotogalérie boli pridané fotky nových učiteľov

Do fotogalérie boli pridané fotky nových zamestnancov

Aktualizované zoznamy študentov SPŠ