OBVODNÉ KOLO V ATLETIKE ŽIAKOV SŠ

Na mestskom štadióne v Bardejove sa dňa 3. mája 2011 uskutočnilo obvodné kolo v atletike dievčat a chlapcov stredných škôl. Usporiadateľom týchto pretekov bola Stredná priemyselná škola.

Výsledky našich žiakov boli nasledovné:

Mária Fottová 200m - 2. miesto
Matúš Kolcun 100m - 1. miesto
  200m - 2. miesto
Damián Klima 100m - 3. miesto
Tomáš Lihosith 3000 m - 2. miesto
Benjamín Čižmár 110 m prekážky - 2. miesto
Filip Vendeľ skok do diaľky - 1. miesto
Július Ducký skok do diaľky - 2. miesto
Stanislav Hudák guľa - 2. miesto
  disk - 3. miesto
Matej Olejár skok do výšky - 1. miesto
Miloš Branický skok do výšky - 2. miesto
Richard Jazudek skok do výšky - 3. miesto
Štafeta 4 x 100 m Kolcun, Klima, Šoltýs, Vendeľ - 1. miesto

KRAJSKÉ KOLO V ATLETIKE ŽIAKOV SŠ

Prešov - 9. máj 2011

Výsledky:

Matúš Kolcun 100m - 1. miesto
Filip Vendeľ skok do diaľky - 3. miesto
Štafeta 4 x 100 m Kolcun, Klima, Šoltýs, Vendeľ - 1. miesto

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V ATLETIKE ŽIAKOV SŠ

12. máj 2011

 

Matúš Kolcun 100m - 6. miesto
PaedDr. Monika Kunstová
Mgr. Ľuboš Falat