Prednáška na tému "Dentálna hygiena"

V dňoch 24., 27., a 28. januára 2011 sa uskutočnila prednáška pre všetkých žiakov so študentkou lekárskej fakulty, Annou Kovaľovou na tému " Dentálna hygiena ". Program " Dental alarm " je zameraný na výchovu k zdraviu a zdravému životnému štýlu. Súčasťou tohto projektu je zlepšenie zdravia mládeže, skvalitnenie dentálnej starostlivosti a zlepšenie stravovacích návykov.

Hlavným cieľom školenia bolo poukázať na ústnu hygienu, názorne vysveliť správnu metódu čistenia zubov a zvýšenie zodpovednosti za seba a svoje zdravie.

Ing. Otília Beňová