Fotogaléria...

SPŠ získala bronzovú medailu

Majstrovstvá SR študentov stredných škôl v športovo - brannej všestrannosti

Každoročným organizátorom Majstrovstiev Slovenskej republiky študentov stredných škôl je Zväz branných a technických činností Slovenskej republiky a Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.

Usporiadateľom súťaže v športovo-brannej všestrannosti v predchádzajúcom roku bola Stredná priemyselná škola v Bardejove a ZO ZBTČ v Lenartove. V tomto roku sa konal už XVI. ročník, a to v dňoch 16. - 17. apríla 2010, ktorého organizáciou sa zhostila Základná organizácia ZBTČ SR pri Gymnáziu Vojtecha Mihálika v Seredi. Celoslovenskej súťaže sa doteraz zúčastnil rekordný počet družstiev, a to 21 (8 dievčenských a 13 chlapčenských). Súperili trojčlenné družstvá z celého Slovenska.

Športovo-branná všestrannosť pozostáva z absolvovania piatich disciplín: plávanie (dievčatá - 50 m a chlapci - 100 m ľubovoľným spôsobom), streľba zo vzduchovky, beh na 100 m, skok do diaľky z miesta a hod granátom. Prvý deň sa súťažilo v streľbe a v plávaní, druhý deň v ostatných uvedených disciplínach. Výkony súťažiacich sa hodnotili bodmi podľa tabuliek ZBTČ, ktoré sa po absolvovaní všetkých disciplín sčítavali. Vyhodnocovali sa družstvá, ale aj jednotlivci.

Študenti Strednej priemyselnej školy v Bardejove pod vedením PaedDr. Moniky Kunstovej sa už po tretíkrát zúčastnili tejto celoslovenskej súťaže. Družstvo dievčat v zložení Anna Kozlovská, Iryna Malyus a Monika Puzderová v konečnom poradí sa umiestnili na 3. mieste za študentkami z Gymnázia v Šali a z Gymnázia v Považskej Bystrici, a tak si na slávnostnom vyhodnotení súťaže prevzali z rúk Jozefa Ištvánffyho, prezidenta ZBTČ SR, Petra Ostrožlíka, člena prezídia ZBTČ SR, Jaroslava Madaru, člena prezídia ZBTČ SR a Mgr. Jaroslava Hrušovského, predsedu ZO ZBTČ SR Gymnázia v Seredi vzácny pohár, diplom a medaily.

Družstvo chlapcov SPŠ v zložení Filip Vendeľ, Pavol Hvišč a Peter Ždiľa obsadilo 5. miesto. V súťaži družstiev chlapcov zvíťazili študenti z Gymnázia v Šali, na 2. mieste sa umiestnila Obchodná akadémia v Seredi a na 3. mieste Gymnázium v Považskej Bystrici.

Filipa Vendeľa zo Strednej priemyselnej školy v Bardejove v súťaži jednotlivcov len kúsok delilo od bronzovej medaily, lebo za všetky splnené disciplíny získal rovnaký počet bodov ako Roman Révay z Gymnázia v Šali, ale v tomto prípade, to znamená rovnosti bodov, podľa pravidiel ZBTČ o konečnom poradí rozhoduje vyšší počet bodov získaný v streľbe, a tak sa umiestnil na 4. mieste.

Z našich dievčat sa najlepšie darilo Anne Kozlovskej, ktorá zo všetkých súperiek dosiahla najlepší výkon v disciplínach v behu na 100 metrov a v hode granátom, ale kvôli ostatným disciplínam najmä streľbe, to na medailu v súťaži jednotlivcov ešte nestačilo, a tak sa umiestnila na 7. mieste.

V tomto roku v porovnaní s minulým rokom sme mali relatívne lepšie plávanie, ale naopak najväčšie nedostatky v streľbe, čo v budúcnosti budeme musieť napraviť.

PaedDr. Monika Kunstová