Priemyslováci majstrami Slovenska

Majstrovstvá Slovenskej republiky študentov stredných škôl v športovo - brannej všestrannosti

Zľava: Bortník, Jazudek, Vendeľ, Hvišč, PaedDr.Kunstová, Foto: Iryna Malyus

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Zväz branných a technických činností Slovenskej republiky každoročne organizujú Majstrovstvá SR študentov stredných škôl v športovo - brannej všestrannosti a Memoriál príslušníkov ozbrojených síl MO SR, ktorí zahynuli plnením úloh na mierových misiách. Tento šport do Bardejova vniesol p. Ján Bortník zo ZO ZBTČ v Lenartove, ktorý niekoľko rokov pôsobil ako viceprezident ZBTČ SR v Bratislave.

Z poverenia Zväzu branných a technických činností SR dejiskom športového zápolenia študentov stredných škôl tejto celoslovenskej súťaže v dňoch 29. - 30. apríla 2011 bolo mesto Šaľa, ktorého organizáciou sa zhostilo Gymnázium Juraja Fándlyho. V tomto roku sa konal už jeho XVII. ročník, v ktorom zápasilo 20 družstiev (13 družstiev chlapcov a 7 družstiev dievčat).

Súťažili trojčlenné družstvá študentov dennej formy riadneho štúdia stredných a odborných škôl vo veku 16 až 19 rokov. Počas dvoch dní študenti súperili v piatich disciplínach, a to v streľbe zo vzduchovej pušky, v plávaní (dievčatá 50 m a chlapci 100 m ľubovoľným spôsobom), v behu na 100 m, v skoku do diaľky z miesta a v hode granátom na diaľku. Po absolvovaní všetkých disciplín sa výkony vyhodnocovali bodmi podľa tabuliek ZBTČ a nakoniec sčítavali. Hodnotili sa družstvá, ale i jednotlivci.

Tím športovcov zo Strednej priemyselnej školy v Bardejove sa týchto celoslovenských pretekov zúčastnil už po štvrtýkrát. Družstvo chlapcov v zostave Filip Vendeľ, Richard Jazudek a Pavol Hvišč sa po absolvovaní dvoch súťažných disciplín počas prvého dňa, a to prostredníctvom relatívne presnej streľby a vynikajúcich výkonov v plávaní, v priebežnom konečnom poradí úspešne umiestnili na prvej priečke. Chlapci zodpovedne si aj druhý súťažný deň svojou bojovnosťou a vypätím síl udržali svoju pozíciu, a tak sa stali vytúženými majstrami Slovenska. Druhá priečka patrila chlapcom z Gymnázia v Šali a tretia Gymnáziu v Považskej Bystrici. Tvrdý tréning jednotlivých disciplín pod vedením PaedDr. Moniky Kunstovej sa nám zúročil, teda potvrdilo sa nám už známe pravidlo "Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku,", a tak sme si do Bardejova priniesli vysnívaný vzácny pohár, medaily a diplomy.

Medzi vyhodnotenými jednotlivcami dominoval Filip Vendeľ, ktorému k víťazstvu chýbal len kúsok športového šťastia pred jeho súperom Romanom Révayom z Gymnázia v Šali.

Zľava: Glittová, Hvišč, Šoltýsová, Vendeľ, Jazudek, Malyus,Foto: PaedDr. Monika Kunstová

Strednú priemyselnú školu v Bardejove dôstojne reprezentovalo aj družstvo dievčat v zostave Iryna Malyus, Barbora Šoltýsová a Adela Glittová. Na medailu to síce nestačilo, ale svojimi výkonmi dosiahnutými vo všetkých disciplínach sa zaradili na 4. miesto. Skvelým výkonom 42,4 m v hode granátom sa môže popýšiť Iryna Malyus a Adela Glittová výkonom 91 získaných bodov z maximálne možných 100 bodov (súčet z 10 -tich zásahov) v streľbe zo vzduchovky.

Víťazom sa stalo domáce družstvo dievčat z Gymnázia v Šali pred Gymnáziom v Považskej Bystrici a Gymnáziom v Seredi.

PaedDr. Monika Kunstová