Svetový deň výživy 2011 na SPŠ

Dňa 16.októbra si pripomíname svetový deň výživy. Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý výrazne ovplyvňuje zdravie človeka. Stredná priemyselná škola v Bardejove je už niekoľko rokov aktívne zapojená do projektu Škola podporujúca zdravie.

Pri vstupe do školy každý študent i pedagóg dostane jablko - symbol zdravej výživy. Aj takto chceme upozorniť na dôležitosť správnej životosprávy, čo je predpokladom ochrany zdravia, prevencie mnohých ochorení a správneho vývoja človeka.