Pedagogickí pracovníci školy

Mgr. Vladimír Jacenko, riaditeľ SPŠ

Mgr. Vladimír Jacenko, riaditeľ SPŠ

Ing. Jozef Prexta, zástupca riaditeľa

Ing. Jozef Prexta, zástupca riaditeľa

Ing. Mgr. Helena Labancová, zástupkyňa riaditeľa

Ing. Mgr. Helena Labancová, zástupkyňa riaditeľa

Ing. Ján Barna

Ing. Ján Barna

Ing. Otília Beňová

Ing. Otília Beňová

Ing. Jaroslav Bujda

Ing. Jaroslav Bujda

Mgr. Nataša Dzubáková

Mgr. Nataša Dzubáková

Mgr. Ľuboš Falat

Mgr. Ľuboš Falat

Mgr. Katarína Fottová

Mgr. Katarína Fottová

Mgr. Anna Guľová

Mgr. Anna Guľová

Ing. Ján Harňák

Ing. Ján Harňák

Ing. Alžbeta Hovancová

Ing. Alžbeta Hovancová

Mgr. Mária Jajková

Mgr. Mária Jajková

Mgr. Dana Janečková

Mgr. Dana Janečková

Mgr. Mária Kravcová

Mgr. Mária Kravcová

PaedDr. Monika Kunstová

PaedDr. Monika Kunstová

Ing. Jozef Labanc

Ing. Jozef Labanc

Mgr. Stanislav Marcin

Mgr. Stanislav Marcin

Mgr. Dušan Marinko

Mgr. Dušan Marinko

Ing. Mária Melová

Ing. Mária Melová

Mgr. Magdaléna Miklošová

Mgr. Magdaléna Miklošová

Ing. Juraj Motyčka

Ing. Juraj Motyčka

PhDr. Slavomír Ondrus

PhDr. Slavomír Ondrus

Mgr. Konštantín Ondrušek

Mgr. Konštantín Ondrušek

Mgr. Anna Petričková

Mgr. Anna Petričková

Ing. Pavol Petrík

Ing. Pavol Petrík

Mgr. Jana Petrušová

Mgr. Jana Petrušová

RNDr. Oľga Poliaková

RNDr. Oľga Poliaková

Mgr. Renáta Popovcová

Mgr. Renáta Popovcová

Ing. Emília Priputenová

Ing. Emília Priputenová

Bc. Peter Rezák

Bc. Peter Rezák

Ing. Peter Simko

Ing. Peter Simko

Ing. Ľudmila Skoncová

Ing. Ľudmila Skoncová

Mgr. Andrej Soroka

Mgr. Andrej Soroka

Ľubica Štapinská

Ľubica Štapinská

Ing. Peter Tkáč

Ing. Peter Tkáč

Miroslav Vateha

Miroslav Vateha

Mgr. Veronika Vertaľová

Mgr. Veronika Vertaľová

Mgr. Stanislav Vojtko

Mgr. Stanislav Vojtko

Created by IPT