MIKULÁŠ NA PRIEMYSLOVKE

Fotogaléria... Už po tretíkrát 6. decembra 2011 navštívil priemyslovku sv. Mikuláš. Všetko sa nieslo vo sviatočnom duchu a veselej nálade. Sv. Mikuláš (Jozef Marcin) spolu s čertíkmi (Zuzana Kvočáková, Marek Pavel) a s anjelikmi (Alexandra Bohušová, Andrea Germanová- Sobeková) obdarúvali nielen študentov a svojich profesorov, ale nezabudli ani na panie upratovačky, vrátničky a pána školníka. Sv. Mikuláš každého potešil malou sladkou odmenou a niektorí mu za to dokonca aj zaspievali, ale tí čo počas školského roka neposlúchali a neučili sa, čertíci poriadne zmaľovali. Tento deň vniesol na priemyslovku predvianočnú atmosféru. Celý tento sviatočný deň dokumentoval žiak 3.C Pavol Harčarik.

Fotogaléria

 

Žiacka školská rada