Priemyslovák opäť zabodoval

10. február 2011 bol na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove rušným dňom. Chodba plná mierne nervóznych študentov, ktorý sa tam zišli, aby v krajskom kole 21. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku ukázali porote aj sebe, ako doposiaľ zvládli nemecký jazyk. Súťaž prebiehala v štyroch kategóriách. Kategóriu 2D tvorili zástupcovia stredných odborných škôl z celého Prešovského kraja. Museli zvládnuť čítanie a posluch s porozumením, gramatický test, popis situácie na obrázku a konverzáciu na vylosované témy. Nebolo to jednoduché, ani ľahké. A práve tu zabodoval Jozef Roman, žiak druhého ročníka Strednej priemyselnej školy v Bardejove, víťaz obvodného kola, reprezentant bardejovských stredných odborných škôl. Získal tretie miesto. Jeho umiestnenie je o to vzácnejšie, že súperil s tretiakmi a štvrtákmi a dokázal sa prebojovať medzi víťazov. Srdečne mu blahoželáme a v ďalších jazykových zápoleniach mu prajeme veľa úspechov.

Mgr. M. Miklošová
SPŠ Bardejov