OBVODNÉ KOLO V PLÁVANÍ ŽIAKOV SŠ

Dňa 23. marca 2011 na Mestskej plavárni v Bardejove sa uskutočnilo obvodné kolo v plávaní študentov a študentiek stredných škôl.

Výsledky:

Lenka Hopková 50 m VS - 3. miesto
Rastislav Žatkovič 50 m VS - 2. miesto
  100 m VS - 2. miesto
Pavol Hvišč 50 m VS - 3. miesto
Filip Vendeľ 100 m VS - 1. miesto
  100 m motýlik - 2. miesto
Štafeta 4 x 50 m chlapci:  
SPŠ "A" Žatkovič, Jazudek, Hvišč, Vendeľ - 1. miesto
SPŠ "B" Ždiľa, Kostyľov, Micheľ, - 2. miesto

KRAJSKÉ KOLO V PLÁVANÍ ŽIAKOV SŠ

Humenné 1.4.2011

Výsledky:

Filip Vendeľ 100 m VS - 5. miesto
  100 m motýlik - 5. miesto

 

PaedDr. Monika Kunstová