Ples priemyslovákov

Kráľovná a kráľ Plesu priemyslovákov 2010: Simona Nimásová a Lukáš Zuščik. Foto: Martin Prokop

29. január bol pre študentov Strednej priemyselnej školy v Bardejove dvojnásobne výnimočný. Najskôr od svojich triednych učiteľov si prevzali polročné vysvedčenia a popoludnie sa nieslo v znamení príprav na už tradičný Ples priemyslovákov.

Študenti i učitelia v sviatočných róbach, slávnostne vysvietená sála, pestrofarebne upravené stoly a napokon otvárací gong v podaní riaditeľa SPŠ Mgr. Vladimíra Jacenka dal znamenie, že plesový večer sa môže začať.

Nálada prítomných bola od začiatku vynikajúca. Na tanečný parket svojím bohatým repertoárom lákala hudobná skupina MIDIT a moderátorská dvojica Lenka Hopková a Tomáš Popadič postupne predstavovala jednotlivých hostí. Dokonale tanečné kreácie predviedli tanečníci súkromnej tanečnej školy Kesel, medzi ktorými nechýbali ani žiaci našej školy Ivan Zakuťanský a Martin Hankovský. Do programu prispeli aj naši spolužiaci, či už to bola hudobná skupina FORMÁT (pod vedením Ing. Jána Barnu), alebo študenti 4. ročníka, ktorí sa predstavili programom zo stužkovej slávnosti.

Perfektnú zábavu spestrili i tradičné súťaže o najlepšie upravený stôl a vyhlásenie kráľa a kráľovnej plesu. A napokon zavŕšením večera bola hodnotná študentská a učiteľská tombola, a to vďaka našim štedrým sponzorom.

Skrátka, nechýbalo nič, čo na správnom plese chýbať nesmie. Súťaže, program, zábava boli dokonale pripravené a na priebeh celého večera pozorne dozerala pani profesorka PaedDr. Monika Kunstová.

Žiacka školská rada pri SPŠ