Ponuka knižnej publikácie

Pri príležitosti 60. výročia vzniku bola o SPŠ vydaná knižná publikácia, ktorú je možné si zakúpiť.
Ďalšie informácie na sekretariáte SPŠ - p. Marcela Vagaská

Tel.: 054/472 24 50
skola@spsbj.svcmi.sk

Obálka publikácie