Rozlúčka 4.A, 4.B a 4.C triedy
späť na stránku SPŠ

SPŠ Bardejov - 14.5.2010