Školské vzdelávacie programy SPŠ Bardejov

šk. rok 2010/2011

formát PDF (dokument Adobe Reader):

3965 6 bezpečnos a ochrana zdravia pri práci - 1. ročník (432 kB)
3765 6 technika a prevádzka dopravy - 1. ročník (1228 kB)
3765 6 technika a prevádzka dopravy - 2. a 3. ročník (1295 kB)
2675 6 elektrotechnika - 2. ročník (1134 kB)
3917 6 technické a informatické služby - 03 v elektrotechnike - 2. a 3. ročník (1304 kB)
3917 6 technické a informatické služby - 06 v stavebníctve - 3. ročník (1271 kB)
3650 6 stavitežstvo - 1. ročník (1102 kB)
3650 6 stavitežstvo - 2. ročník (1126 kB)
3918 6 technické lýceum - 1. ročník (1468 kB)
3918 6 technické lýceum - 2. a 3. ročník (1545 kB)