Exkurzia v obci Kobyly

Európske solárne dni 2011

Odborná exkurzia vo fotovoltaickej elektrárni Kobyly

Do Európskych SOLÁRNÝCH DNÍ sa zapojili aj študenti a učitelia SPŠ. Dňa 12.5.2011 sa 46 žiakov 2. a 3. ročníkov s učiteľmi Ing. Jozefom Labancom, Mgr. Stanislavom Vojtkom a Mgr. Annou Guľovou zúčastnili exkurzie v obci Kobyly, v ktorej sa na ploche 2 ha nachádza fotovoltaický systém na výrobu elektrickej energie.

V úvode si študenti prezreli zariadenie a vypočuli odborný výklad učiteľa elektrotechniky Mgr. Stanislava Vojtka, ktorý vysvetlil princíp výroby elektrickej energie z energie slnečnej pomocou fotovoltaických článkov, jej spracovanie a následnú distribúciu do verejného rozvodu. Zároveň poukázal na výhodnosť výroby takejto energie z hľadiska ekonomického a ekologického. Mgr. Guľová informovala študentov o spôsobe vykurovania budovy SPŠ, ktorá je zapojená na centrálnu tepláreň mesta a zároveň získava geotermálnu energiu pomocou čerpadla zo zeme. Tento úsporný systém vykurovania nezaťažuje rozpočet školy, hoci vstupné náklady na jeho vybudovanie boli finančne náročné. Ing. Labanc informoval žiakov o alternatívnych možnostiach získavania energie, ktoré nie sú závislé na fosílnych palivách (uhlie, plyn) a ktoré sú ekonomicky výhodné, ekologické a výkonné.

Mgr. Anna Guľová