Športový deň 2011 – 1. ročník

V športovom areáli školy sa v piatok 9. septembra 2011 uskutočnil Športový deň pre študentov 1. ročníka. Športové podujatie svojím príhovorom slávnostne otvorila pani zástupkyňa školy Ing. Mgr. Helena Labancová, ktorá všetkým súťažiacim zaželala veľa športových úspechov.

Takmer stovka študentov prvého ročníka si zmerala svoje sily vo viacerých športových disciplínach. Študenti svorne zápolili v behu na 100 m, 1500 m a v skoku do diaľky, kde na popredných priečkach sa umiestnili:

Beh na 100 m:
1. miesto   KristiánHavír
2. miesto   Patrik Pavel
3. miesto   Marek Hudák

Beh na 1 500 m:
1. miesto   Patrik Pavel
2. miesto   Peter Leško
3. miesto   Marek Silvaššy

Skok do diaľky:
1. miesto   Kristián Havír
2. miesto   Adam Buffa, Stanislav Goliáš
3. miesto   Marek Silvaššy, Patrik Pavel, Branislav Trudič, Michal Gal

Študenti súťažili aj vo futbale, v ktorom:
1. miesto   1. D trieda
2. miesto   1. C trieda
3. miesto   1. B trieda

Športové podujatie organizačne zabezpečili PaedDr. Kunstová, Mgr. Ondrušek a Mgr. Falat a o dobrú atmosféru vydareného súperenia sa ozvučením a príjemnou hudbou postaral Ing. Barna.

I tento deň nás presvedčil, že naša nastupujúca generácia má dobrý pohybový potenciál, len ho treba odhaliť a neustále aj podporovať na zmysluplné využívanie voľného času.

PaedDr. Monika Kunstová