Správca siete

Peter Oláh
administrator@spsbj.sk

Žiadosť o vytvorenie prístupu k wi-fi bude spracovaná len v tom prípade, ak študent nemá vytvorené konto.

Zaslanie žiaosti/e-mailu správcovi UPOZORNENIE: Všetky polia okrem trieda sú povinné. Pole trieda je povinné len pri žiadosti o prístup k wi-fi.
Typ žiadosti
Vaše meno
Vaše priezvisko
Váš e-mail
Trieda
Správa
hodnota Pí na 2 des. miesta