Štatistika počtov žiakov na SPŠ k 20.9.2010

1. ročník
Trieda Odbor Triedny učiteľ Chlapci Dievčatá Spolu
1.A technika a prevádzka dopravy Ing. Jozef Labanc 26 1 27
1.B staviteľstvo Ing. Alžbeta Hovancová 26 0 26
1.C technické lýceum RNDr. Oľga Poliaková 21 1 22
1.D technické lýceum PhDr. Slavomír Ondrus 22 0 22
1.E bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Bc. Peter Rezák 19 2 21
Spolu v 1. ročníku 114 4 118
2. ročník
Trieda Odbor Triedny učiteľ Chlapci Dievčatá Spolu
2.A technika a prevádzka dopravy Ing. Jaroslav Bujda 24 0 24
2.B staviteľstvo Ing. Emília Priputenová 25 0 25
2.C TIS v elektrotechnike
elektrotechnika
Ing. Ján Barna 12
14
0
0
12
14
spolu 26 0 26
2.D technické lýceum Mgr. Nataša Dzubáková 24 3 27
2.E technické lýceum PaedDr. Monika Kunstová 27 0 27
Spolu v 2. ročníku 126 3 129
3. ročník
Trieda Odbor Triedny učiteľ Chlapci Dievčatá Spolu
3.A technika a prevádzka dopravy Mgr. Renáta Popovcová 25 1 26
3.B TIS v stavebníctve
TIS v elektrotechnike
Ing. Mária Melová 13
13
1
1
14
14
spolu 26 2 28
3.C technické lýceum Mgr. Andrej Soroka 25 3 28
3.D technické lýceum Mgr. Magdaléna Miklošová 25 4 29
Spolu v 3. ročníku 101 10 111
4. ročník
Trieda Odbor Triedny učiteľ Chlapci Dievčatá Spolu
4.A technika a prevádzka dopravy Ing. Pavol Petrík 19 0 19
4.B TIS v stavebníctve
TIS v elektrotechnike
Ing. Ľudmila Skoncová 16
10
3
0
19
10
spolu 26 3 29
4.C TIS
v elektrotechnike
Mgr. Mária Jajková 30 2 32
4.D škola podnikania Ing. Peter Simko 7 14 21
Spolu v 4. ročníku 82 19 101

 

 


Celkový počet študentov na SPŠ 423 36 459