Objednávanie a odhlasovanie stravy v školskej jedálni cez internet

Problémy odstránené, nahlasovanie opäť funguje.