Rozlúčka žiakov 4.A, 4.B a 4.C triedy

V piatok 14. mája 2010 sa s nami slávnostne rozlúčili študenti 4.A, 4.B a 4.C triedy.
Želáme im pevné nervy a veľa štiastia na maturitných skúškach...

Tablo 4.A triedy - technika a prevádzka dopravy,
triedny profesor Ing. Jozef Labanc

zväčšiť

Tablo 4.B triedy - technické a informatické služby,
triedny profesor PhDr. Slavomír Ondrus

zväčšiť

Tablo 4.C triedy - technické a informatické služby,
triedna profesorka RNDr. Oľga Poliaková

zväčšiť