SÚŤAŽ TELESNEJ ZDATNOSTI STREDOŠKOLSKEJ MLÁDEŽE V OKRESE BARDEJOV 2011

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove dňa 13. 5. 2011 organizoval súťaž telesnej zdatnosti žiakov stredných škôl,
kde žiaci Strednej priemyselnej školy v zložení Branislav Adamišin, Michal Ščerbák a Nórbert Dolhý obsadili 2. miesto.

Mgr. Ľuboš Falat