Výchovný poradca

Ing. Jaroslav Bujda
jaro.bujda@gmail.com
tel.: 054/472 2450

Konzultačné hodiny:

Utorok 10.30 - 12.00
Streda 14.00 - 15.00

Vzor prihlášky na VŠ