Školské kolo v ZENITe

ZENIT v elektronike – školské kolo

Vo štvrtok 3. novembra 2011 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v elektronike. Slávnostne ho otvoril riaditeľ školy Mgr. Vladimír Jacenko. Súťažili dvaja žiaci 4.D triedy Peter Plevka a Ján Segiňák.

Súťaž sa skladala z teoretickej a praktickej časti. Teoretickú časť tvoril náročný test z elektroniky a elektrotechniky, ktorý trval 60 minút. Mal 30 otázok bez výberu odpovede a každá správne vypracovaná otázka sa hodnotila 1 bodom. V tejto časti mohli súťažiaci získať maximálne 30 bodov.

V praktickej časti žiaci obdržali sadu elektronických súčiastok a doštičku cuprextitu pre výrobu plošného spoja. Ich úlohou bolo podľa zadanej schémy zapojenia navrhnúť plošný spoj pomocou počítača, vyrobiť ho, navŕtať otvory a naspájkovať súčiastky. Celé zapojenie bolo potrebné aj oživiť, čiže uviesť do činnosti. Časový limit bol 240 minút. Hodnotil sa návrh plošného spoja, kvalita spájkovania, funkčnosť výrobku a čistota vyhotovenia. V tejto časti mohli súťažiaci získať spolu 90 bodov. Celkový počet bodov s testom bol teda 120.

Obaja súťažiaci napokon úspešne dokončili svoje výrobky. Na 1. mieste sa umiestnil Ján Segiňák s celkovým ziskom 108 bodov a na 2. mieste s 94 bodmi skončil Peter Plevka. Diplomy a vecné ceny súťažiacim odovzdal predseda hodnotiacej komisie Ing. Jozef Prexta. Ján Segiňák a Peter Plevka postupujú do krajského kola súťaže ZENIT v elektronike, ktoré sa koná vo štvrtok 1. decembra na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove (bývalé SOUE).


Fotogaléria - Tkáč

Ing. Peter Tkáč