Ján Segiňák na celoštátnom kole

Zenit v elektronike - celoštátne kolo

Ján Segiňák zo SPŠ získal 5. miesto

V dňoch 27. až 29. januára 2011 sa na Spojenej škole v Nových Zámkoch uskutočnilo celoštátne kolo súťaže Zenit v elektronike. Jej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V kategórii A (stredné priemyselné školy a gymnáziá) Prešovský kraj reprezentoval aj Ján Segiňák, študent 3. ročníka SPŠ v Bardejove, odboru technické lýceum so zameraním na elektrotechniku. Zo 16 súťažiacich v tejto kategórii sa umiestnil na veľmi peknom 5. mieste.

Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti súťažiaci v časovom limite 120 minút písomne odpovedali na 40 otázok zostavených z rôznych oblastí elektroniky. Každá správna odpoveď sa hodnotila 1 bodom. V ďalšej časti testu hľadali zámerne zakomponované chyby v zložitej schéme 100W mostíkového zosilňovača. Tu mohli získať maximálne 20 bodov. V praktickej časti súťažiaci podľa zadanej schémy elektronického obvodu - "aktívna záťaž" samostatne navrhovali pomerne zložitý plošný spoj na počítači, vyleptali ho a osadzovali súčiastkami. Vyrobiť museli aj ďalší plošný spoj, ktorého návrh už dostali. Na tento plošný spoj bolo potrebné osadiť okrem iných súčiastok aj mikroprocesor a dvojriadkový LCD displej. Oba plošné spoje bolo potrebné prepojiť 10-žilovým vodičom, na konce ktorého osadili konektory. Zhotovený výrobok oživili a odskúšali. Na celú praktickú časť mali časový limit 8 hodín a získať tu mohli ďalších 75 bodov. Hodnotila sa najmä funkčnosť výrobku, ale aj na návrh plošného spoja, kvalita spájkovania a celková čistota vyhotovenia.

Ján Segiňák bol jedným z piatich súťažiacich v kategórii, ktorým zapojenie pracovalo bezchybne. Z celkového počtu 135 bodov získal 95 bodov. Veľmi nás teší, že úspešne konkuroval najlepším študentom elektrotechnických priemysloviek na Slovensku. Jeho výsledok je o to cennejší, že v odbore technické lýceum elektroniku začal študovať až teraz v 3. ročníku a celú teoretickú aj praktickú prípravu zvládol za necelý polrok. Vo 4. ročníku bude mať možnosť svoj úspech obhájiť alebo aj vylepšiť. Všetci mu držíme palce a ďakujeme za to, že urobil veľmi dobré meno sebe, Strednej priemyselnej škole v Bardejove a jej študijným odborom zameraným na elektrotechniku.

 

Diplom Segiňák

Certifikát Segiňák

Fotogaléria - Tkáč

Oficiálna fotogaléria z celoštátneho kola súťaže ZENIT na Facebooku

Ing. Peter Tkáč