Ján Segiňák na krajskom kole

Elektrotechnici SPŠ opäť zabojovali

Dňa 2.decembra 2010 sa na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej (bývalé SOUE) v Prešove uskutočnilo krajské kolo 27. ročníka súťaže ZENIT v elektronike. Jej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom tejto súťaže je vyhľadávať a aktívne do nej zapájať mimoriadne tvorivých a talentových študentov a zároveň podporovať cieľavedomú prácu s nimi, rozvíjať ich teoretické a praktické zručnosti.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V kategórii A boli žiaci SOŠ s praxou a gymnázií (10 súťažiacich) a kategóriu B tvorili žiaci SOŠ s odborným výcvikom (6 súťažiacich).

Strednú priemyselnú školu v Bardejove v kategórii A reprezentovali Ján Segiňák a Mária Rybárová, študenti 3.D triedy študijného odboru technické lýceum so zameraním na elektrotechniku. V silnej konkurencii prevažne študentov elektrotechnických priemysloviek sa Ján Segiňák umiestnil na výbornom 2. mieste a postupuje do celoštátneho kola tejto súťaže. Mária Rybárová ako prvé dievča v histórii tejto súťaže obsadila vynikajúce 5. miesto.

Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti súťažiaci v stanovenom časovom limite 45 minút písomne odpovedali na 30 otázok zostavených z rôznych oblastí elektroniky. V praktickej časti súťažiaci podľa zadanej schémy elektronického obvodu samostatne navrhovali plošný spoj, vyleptali ho a osadzovali súčiastkami. Zhotovený výrobok oživili a vyskúšali. Všetko museli zvládnuť za 4 hodiny. Návrh plošného spoja mohli robiť ručne alebo pomocou počítača. Naši žiaci na návrh využili počítače s návrhovým systémom EAGLE 5.10, ktorý sa na škole vyučuje a oni ho veľmi dobre ovládajú.

Mária Rybárová na krajskom kole

Hodnotenie praktickej časti bolo zamerané najmä na správnu funkčnosť výrobku, ale aj na návrh plošného spoja, kvalitu spájkovania a celkovú čistotu vyhotovenia.

Z celkového počtu 16 súťažiacich oboch kategórií len piati žiaci dokázali úspešne navrhnúť, vyrobiť a osadiť plošný spoj súčiastkami. Medzi nimi boli obaja naši súťažiaci.

Jánovi Segiňákovi želáme, aby aj v celoštátnom kole obhájil svoje vedomosti a zručnosti a dôstojne reprezentoval nielen seba, ale aj SPŠ v Bardejove a celý Prešovský kraj.

Ing. Peter Tkáč