10 najúspešnejších žiakov SPŠ

Stovka "ušiakov" medzi priemyslovákmi

S oslavami 17. novembra sa spájajú rôzne podujatia, na Strednej priemyselnej škole v Bardejove to bolo prijatie prvákov medzi stredoškolákov. Toto podujatie malo svoju vážnu i humornú časť. V tej prvej sa všetkým študentom prihovoril riaditeľ školy Mgr. Vladimír Jacenko, ktorý zároveň ocenil desať najúspešnejších žiakov školy v mimoškolských činnostiach.

Medzi ocenenými boli dvaja druháci, Matúš Kolcun - Majster Slovenska v atletike v kategórii mladších dorastencov v behu na 60 m a 150 m a druhé miesto získal v behu na 300m. Jozef Roman je víťaz regionálneho kola olympiády z nemeckého jazyka pre Bardejov a Starú Ľubovňu a v krajskom kole získal 2. miesto.

Z tretiakov boli ocenení traja - Mário Babej a Pavol Harčarik za aktívnu činnosť pri príprave a tvorbe prezentácií školy, Ján Segiňák za angažovanosť v mimoškolskej činnosti.

Štvrtáci boli najpočetnejšie zastúpení - Dominik Fotta získal ocenenie za aktívnu a vzornú prácu v žiackej školskej rade, za vysokú angažovanosť v mimoškolskej činnosti bola ocenená Bibiána Grobárová, za 3.miesto na Majstrovstvách SR študentov stredných škôl v športovo-brannej všestrannosti prevzala ocenenie Iryna Maljus a Martin Prokop za aktívnu činnosť pri príprave a tvorbe prezentácií školy, kultúrnych, športových a spoločenských akcií.

Medzi desiatku najúspešnejších patrí aj dnes už bývalý študent Martin Doliňák, ktorý získal 1.miesto v celoslovenskej súťaži stredných škôl IPM STUDENT AWARD s prácou Benzínový spaľovací motor.

Na základe ďakovného listu od pána Karola Mačejovského z Mičkovej ulice v Bardejove sa riaditeľ SPŠ rozhodol udeliť mimoriadne ocenenie a pochvalu druhákovi Róbertovi Mihalčinovi za aktívnu a príkladnú pomoc pri povodniach. Dvom tretiakom Norbertovi Dolhému a Jozefovi Duboveckému udelil mimoriadne ocenenie za pomoc pri záchrane topiaceho sa spolužiaka počas výcviku plávania.

Prísaha ušiakov

Po vážnej oficiálnej časti nasledovala zábavná, spojená s predstavením prvákov a ich účasťou v rôznych súťažiach, ktoré mali zaujímavé nielen názvy - detské prekvapenie, plávajúce kuriatka, sladká odmena, trojradosť pre predsedov. Vtipne ich uvádzali Andrea Germanová - Sobeková a Jozef Marcin. Svojím dielom k dobrej nálade prispela aj školská hudobno - spevácka skupina Formát pod vedením Ing. Jána Barnu, členovia športového oddielu s ukážkou kickboxu, tanečníci z tanečnej školy Kesel a v neposlednom rade aj "modelky", "upratovačky" a "monteráci". Celú choreografiu zostavila PaedDr. Monika Kunstová.

V závere zábavy prváci zložili prísahu a prešli bránou, za ktorou im boli pristrihnuté uši, čím boli definitívne prijatí za priemyslovákov.

Fotogaléria
- RP -