Program Microsoft IT Academy

Program Microsoft IT Academy poskytuje vzdelávacej komunite komplexnú podporu pri výučbe informačných a komunikačných technológií s cieľom viesť ju k ich kvalifikovanému využívaniu.

Študenti a učitelia majú možnosť získať medzinárodne vysoko hodnotené certifikáty Microsoftu, čím zvyšujú svoju šancu pre úspešné uplatnenie sa v praxi.


Kto všetko programom získava?

Škola
 • Skvalitní vzdelávací procesu
 • Zvýši kvalifikáciu pedagogického tímu
 • Skvalitní vybavenie softvérom
 • Zvýši svoju atraktivitu v komunite
Učiteľ
 • Aktívne zvyšuje svoju kvalifikáciu a profesne rastie
 • Certifikuje svoje softvérové zručnosti
 • Získa prístup k zdrojom pre moderný vzdelávací proces
Študent
 • Pripraví sa na ďalšie štúdium IKT
 • Pripraví sa na požadované pozície v IT odvetví
 • Certifikuje svoje softvérové zručnosti
 • Zvýši svoju šancu na úspech na trhu práce
Komunita
 • Zlepší úroveň počítačovej gramotnosti
 • Získa perspektívnych ľudí
 • Zvýši svoju atraktivitu pre trh práce
 • Podporí začlenenie ohrozených skupín
Akademické kurzy
 • Rozsah vychádza z oficiálnych kurzov Microsoftu
 • Cieľové skupiny: komunita školy, štátna správa, neziskový sektor, nezamestnaní
 • Kurzy pripravuje akadémia, vedie ich certifikovaný lektor, výstupom by mala byť certifikácia účastníkov

Program pripravuje študentov nielen na ďalšie štúdium ICT, ale taktiež umožňuje získať konkrétne MS certifikáty a pripraviť sa na zamestnanie

 • napr. ako sieťový administrátor,
 • špecialista technickej podpory,
 • vývojový pracovník pre HW/SW, programátor,
 • vývojár a/alebo špecialista na produkty Microsoft Office.

Systém certifikácií Microsoftu

Na základe úspešného testu získava užívateľ celosvetovo platný certifikát
a tým preukazuje svoje zručnosti s konkrétnou aplikáciou, alebo nástrojom.


V súčasnej dobe zahrňuje program MS IT Academy akreditáciu a vzdelávanie pre tieto produkty:

 • Visual Studio, Visual Studio.NET Professional, Visual Basic, Visual C++, Visual FoxPro, Visual InterDev a Visual J++
 • Microsoft .NET Enterprise Servers, Windows Server, SQL Server, Exchange Server, Commerce Server, BizTalk Server, Host Integration Server, Application Center Server, Systems Management Server, Mobile Information 2001 Server a Content Management Servers
 • Operačné systémy Microsoft : Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Datacenter Server, Windows 2000 Small Business Server a Windows XP Professional
 • Microsoft Office 2000, Microsoft Office XP Professional (len úroveň IT Pro Plus a Office Specialist)