Projekt SOCRATES - COMENIUS

Náplňou projektu SOKRATES je partnerstvo týchto družobných škôl:

Stredná priemyselná škola v Bardejove (Slovensko) logo SPŠ Bardejov
Střední škola obchodu, služeb a podnikání v Českých Budejoviciach (Česko) logo SSO České Budejovice
Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule Passau
(Vyššia odborná škola v bavorskom Passau - Nemecko)
logo FOS-BOS Passau
Zespół Szkół Ekonomicznych v Gorliciach (Poľsko) logo ZSE Gorlice
Šolski Center Postojna (Slovinsko) logo ŠCP Postojna

Cieľom projektu je okrem vzájomného zviditeľnenia rodných miest v regióne svojich partnerov aj hľadanie ciest vzájomného zblíženia sa mladých ľudí z rôznych krajín v spoločnej Európe, ako to umelecky symbolizuje aj záverečný projekt spolupráce - Fontána priateľstva a zbližovania, umiestnená vo vestibule SPŠ:

Fontána priateľstva a zbližovania

Fontána priateľstva a zbližovania

V projekte ide o spojenie teoretického a praktického vyučovania v prospech regiónu, v ktorom žiaci žijú. Projektu sa zúčastňujú školy z 5-tich európskych krajín. Naša škola je hlavným koordinátorom. Téma a určenie cieľov projektu sa vzťahuje na kultúrne a prírodné dedičstvo jednotlivých regiónov. Výsledný produkt prispieva k zvýšeniu kvality a atraktivity zúčastnených miest a regiónov, k podpore cestovného ruchu. Vzhľadom na špecifikum regiónu môže každá škola zdôrazniť iný prvok súvisiaci s hlavnou témou (napr. budovanie náučných turistických trás, modelov fortifikačného systému mesta...). Počas trvania projektu sa na zúčastnených školách poriadajú vnútorné, ale aj medzinárodné diskusie so žiakmi o problémoch súvisiacich s realizáciou projektu.

Realizácia týchto projektu žiakmi školy rozvíja aj pocit zodpovednosti žiakov za im zverenú prácu, prehlbuje historické povedomie, stupňuje pocit zodpovednosti žiakov voči vytvoreným kultúrnym a prírodým hodnotám, zintenzívňuje konfrontáciu jednotlivca so svojou kultúrnou identitou a národnou príslušnosťou. Projekt rozvíja dôležité výchovné momenty, ako napr. boj proti vandalizmu, rozvoj pozitívnych a aktívnych postojov aj k problémom iných regiónov.

Fotografie z výmenných pobytov našich študentov v Českých Budejoviciach a v nemeckom meste Passau:

České Budějovice - námestie Letecký pohľad na Passau
Radnica v Českých Budějoviciach Radnica v Passau
Z osláv 40. výročia založenia Integrovanej strednej školy v Českých Budějoviciach Oslavy vstupu nových krajín do EÚ v Passau
Plavba po Dunaji Sútok troch riek v Passau
Futbalový turnaj partnerských škôl v nemeckom Passau Žiaci SPŠ pri fontáne priateľstva v Passau
Samsonova fontána - České Budějovice Stav hladiny Dunaja pri povodniach v Passau