Stanislav Grohoľ so svojím meračom

Stanislav Grohoľ postupuje do celoštátneho kola SOČ

Ďalší úspech elektrotechnikov SPŠ

Dňa 1. apríla 2011 sa na Strednej odbornej škole v Starej Ľubovni konalo krajské kolo v Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Je to súťaž stredoškolákov, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je samostatná písomná práca, ktorá sa predkladá odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce. Jej vyvrcholením sú súťažné prehliadky, ktoré sa uskutočňujú každý rok. Sú jednotné v celej SR. Na nich žiaci obhajujú ústnou formou (prípadne aj prakticky) výsledky svojej dlhodobej práce pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Na krajskom kole sa súťažilo v 17 odboroch. V súťažnom odbore 12 - Elektronika, elektrotechnika a telekomunikácie súťažil aj Stanislav Grohoľ, žiak 4. ročníka odboru TIS v elektrotechnike zo Strednej priemyselnej školy v Bardejove. Prezentoval sa vlastným výrobkom - digitálnym meračom LCF, ktorý slúži na meranie indukčnosti, kapacity a frekvencie. Vo veľmi silnej konkurencii 9 súťažiacich z elektrotechnických priemysloviek sa umiestnil na výbornom 2. mieste. Zabezpečil si tak postup do celoštátneho kola SOČ, ktoré sa uskutoční 26. až 29. apríla 2011 v Trenčíne.

Stanislavovi Grohoľovi k dosiahnutému úspechu blahoželáme a prajeme, aby svoju prácu čo najlepšie obhájil aj na celoštátnom kole v Trenčíne.

Ing. Peter Tkáč