Rada školy v školskom roku 2011/2012

Meno a PriezviskoFunkciaZástupca za
Ing. Peter SimkoPredsedapedagogických pracovníkov
Ing. Ladislav OlejárPodpredsedarodičov
Mgr. Nataša DzubákováTajomníčkapedagogických pracovníkov
MUDr. Boris Hanuščák zriaďovateža
Ján Paža zriaďovateža
PhDr. Iveta Tarabčáková zriaďovateža
Ing. Martin Choma zriaďovateža
Ing. Mária Slivová rodičov
Marcel Kvokačka rodičov
Mária Novotná ostatných zamestnancov
Jozef Marcin žiakov