Rada rodičov v školskom roku 2010/2011

Výbor:

Predseda: Mgr. Andrej Buvalič
Podpredseda: Ing. Jozef Bogdan
Tajomník: p. Ľudmila Drábová
Pokladník: Ing. Pavol Petrík
Revízna komisia: Ing. Mária Slivová
Ing. Ján Rychvalský

 

Zastúpenie rodičov za jednotlivé triedy:

1.A p. Anna Siládiová
1.B p. Ľudmila Kuľková
1.C p. Mária Grocká
1.D p. Stanislav Hankovský
2.A Ing. Mária Slivová
2.B p. Ľudmila Drábová
2.C Ing. Ján Rychvalský
2.D p. Marcel Kvokačka 
3.A p. Liana Dudzíková
3.B p. Mária Slivová
3.C p. Vladimír Drobienka
3.D p. Peter Arendáč 
3.E p. Anastázia Mihalčinová
4.A Ing. Jozef Bogdan
4.B p. Mária Pavlovská
4.C Ing. František Hudák
4.D p. Ján Segiňák