Žiacka školská rada v školskom roku 2011/2012

Koordinátorka ŽŠR: PaedDr. Monika Kunstová

Predsedníctvo žiackej školskej rady

Predseda Jozef Marcin 4.B
Podpredseda Pavol Harčarik 4.C
Tajomník Jakub Šoth 3.E
Finančný manažér Zuzana Kvočáková 2.A
Zástupca pre styk
s verejnosťou
Martin Klimek 4.A


Členovia žiackej školskej rady

Zuzana Kvočáková 2.A
Jana Šellongová 2.C
Jakub Segiňák 2.D
Jakub Juriček 3.B
Šimon Trojanovič 1.D
Andrea Virgalová 3.D
Jakub Šoth 3.E
Martin Klimek 4.A
Jozef Marcin 4.B
Pavol Harčarik 4.C
Ján Segiňák 4.D

Zástupcovia tried v žiackej školskej rade

Martin Siládi 1.A
Adam Prokopovič 1.B
Pavol Dančišák 1.C
Šimon Trojanovič 1.D
Zuzana Kvočáková 2.A
Daniel Dráb 2.B
Jana Šellongová 2.C
Jakub Segiňák 2.D
Patrik Pira 3.A
Jakub Juriček 3.B
Dominik Pituch 3.C
Andrea Virgalová 3.D
Jakub Šoth 3.E
Martin Klimek 4.A
Jozef Marcin 4.B
Pavol Harčarik 4.C
Ján Segiňák 4.D