Fotogalérie z projektu

Pracovné stretnutie so zástupcami agentúry AVV v Bratislave, ktorí pomáhajú s projektom (15.10.2009)

 


Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnos / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES