Fotogalérie zo školení k projektu

Využitie modernej didaktickej techniky, dataprojektora a interaktívnej tabule vo vyučovacom procese, tvorba prezentačných listov
Školiteľ: Ing. Peter Simko, 14.6.2010

 


Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES