Fotogalérie z hodín odučených v rámci projektu

Hodina odučená v rámci aktivity 3.1 - Zavádzanie prierezových tém a nových foriem vyučovania, teoretická a praktická výučba


Vyučujúci: Ing. Priputenová
Trieda: 3.C, 3.D
Téma: Bezpečnosť na stavbe, ochrana životného prostredia

 


Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES