Beseda s PhDr. Balonovou

Dňa 19. októbra 2010 sa uskutočnila na našej škole beseda s PhDr. Evou Balonovou, psychologičkou z CPPP v Bardejove na tému: Priateľstvo, láska, medziľudské vzťahy". Cieľom besedy bolo vytvoriť žiakom priestor a pomoc pri riešení problémov súvisiacich s VMR a to:

  • chápať lásku ako súčasť sexuality,
  • pomôcť žiakom rozvíjať toleranciu, zodpovednosť, úctu,
  • pripravovať mládež na zodpovedný partnerský vzťah, manželstvo a rodičovstvo.

V závere besedy žiaci dostali odpovede na otázky súvisiace s uvedenou témou.

Mgr. Mária Kravcová