Beseda s MUDr. Chovancom

Dňa 6. októbra 2010 sa na základe plánu práce výchovy k manželstvu a rodičovstvu uskutočnila plánovaná prednáška s MUDr. Chovancom z onkológie na tému Pirsing, materinské znamienka, najčastejšie nádorové ochorenia, štatistika mladých s onkologickým ochorením. Zúčastnili sa jej žiaci l. C triedy.

MUDr. Chovanec vysvetlil žiakom najčastejšie príčiny týchto ochorení, informoval žiakov o škodlivosti fajčenia a správnej životospráve, ktorá spočíva hlavne v konzumovaní zeleniny, ovocia a v pohybe. Súčasne podal štatistiku mladých s najčastejšími nádorovými ochoreniami a vysvetlil význam včasného diagnostikovania.

Upozornil študentov, aby nezanedbali akékoľvek zmeny organizmu a poradili sa s príslušným lekárom. K častým ochoreniam patrí aj rakovina kože z nadmerného slnenia, ale aj krvácajúce materinské znamienka, ktoré je potrebné vo včasnom štádiu odstrániť.

Sme radi, že popri plnení náročných každodenných úloh si našiel MUDr. Chovanec čas porozprávať sa aj s mladými ľuďmi o ich problémoch.