Beseda s MUDr. Brnušákom

Dňa 8. októbra 2010 sa uskutočnila odborná prednáška s MUDr. J. Brnušákom s dievčatami 4. D triedy na tému" Fyzické a psychické zmeny v období dospievania". MUDr. J. Brnušák na nej dal žiačkam primerané informácie o anatómii a fyziológii rozmnožovacieho ústrojenstva ženy a muža, o procese rozmnožovania, priebehu gravidity a pôrodu.

Vysvetlil dievčatám význam plánovaného rodičovstva, význam harmonickej a zdravej rodiny pre optimálny telesný a duševný vývin dieťaťa, zásady rodinnej výchovy. Zároveň vysvetlil možné riziká predčasných a rizikových sexuálnych aktivít, vrátane nežiaducej gravidity, interrupcie, pohlavných chorôb a nákazy HIV/AIDS. Zoznámil žiačky s prirodzenými metódami plánovaného rodičovstva a metódami antikoncepcie a ich možný vplyv na zdravotný stav.

Na záver odbornej prednášky zostal priestor aj na otázky a problémy, ktoré majú a s ktorými sa mali možnosť obrátiť priamo na lekára. Dievčatá túto možnosť využili.

Mgr. Mária Kravcová