Prednáška na tému

Falošné tváre lásky

Prednášateľ: PhDr. Katarína Stašáková
Čas konania: 20. október 2011, 4. ročník

 

 

 

Ciele:
  • Láska, základná podmienka každého partnerského vzťahu
  • Prvé vzťahy a priateľstvá
  • Vzťahy ako primárna potreba človeka
  • Výber partnera, kritériá výberu, vhodné a nevhodné typy pre partnerstvo
  • Chybné „štarty“ do vzťahov
  • Svet mužov a žien (bazálne rozdiely medzi mužmi a ženami)
  • Ako získať vhodného životného partnera
  • Ako udržiavať a rozvíjať partnerské vzťahy
  • Prečo fungujú nefunkčné vzťahy a naopak, navonok funkčné vzťahy krachujú
Mgr. Mária Kravcová