Predná‘ka na tému

Škodlivosť návykových látok

Predná‘ateľ: pani Majerníčeková z RÚVZ v Bardejove
Čas konania: 9. novembra 2011, 1. ročník

 

 

 

Dňa 9.11.2011 sa uskutočnila beseda s pani Majerníčekovou z RÚVZ v Bardejove pre ‘tudentov prvého ročníka. Epidémia fajčenia, užívania alkoholických nápojov a nelegálnych drog vyznieva pre dne‘nú mladú generáciu, u ktorej neustále stúpa skúsenosť s fajčením, účinkami alkoholu a drog až do dôsledkov hrozivo. Prostredníctvom siete orgánov verejného zdravotníctva, ktoré vykonávajú podporu a ochranu zdravia ide o snahu propagovať zdravý životný ‘týl, ktorý by si mali osvojiť hlavne mladí ľudia už na ‘kolách, aby ich návyky (závislosti na alhohole, tabaku alebo iných látkach) zo svojho života čo najviac vylúčili a stali sa tak zdravou populáciou pre budúcu generáciu. Predná‘ky informujú o vzniku závislostí a o zdravotných rizikách užívania návykových látok.

Ing. Otília Beňová