Prednáška na tému

Životné krízy

Prednášateľ: Mgr. Slávka Romanová
Čas konania: 25. október 2011, 3.C

 

 

 

Ciele:
  • životné krízy a neúspechy v živote
  • znaky životných kríz
  • priebeh
  • vonkajšie príčiny a vnútorné spúšťače životných kríz
  • dôsledky (psychické, sociálne, somatické)
  • negatívne a pozitívne hodnotenie životných kríz
  • ako vychádzať so záťažou (preventívne odporúčania)
  • „Krízová“ prevencia a faktor osobnosti
Mgr. Mária Kravcová