Besedy a prednášky na SPŠ

Dátum (rrrr-mm-dd) Prednášajúci Téma Študenti Odkaz
2010-10-06 MUDr. Chovanec Pirsing, materinské znamienka, najčastejšie nádorové ochorenia, štatistika mladých s onkologickým ochorením 1.C odkaz
2010-10-08 MUDr. Brnušák Informácie o anatómii a fyziológii rozmnožovacieho ústrojenstva ženy a muža, o procese rozmnožovania, priebehu gravidity a pôrodu dievčatá 4.D odkaz
2010-10-19 PhDr. Balonová Priateľstvo, láska, medziľudské vzťahy odkaz
2011-04-05 Mgr. Slávka Romanová Krása propagovaná v médiách a jej vplyv na sebaúctu mladého človeka 2.D odkaz
2011-01-24,27,28 Anna Kovaľová Dentálna hygiena všetci odkaz
2011-09-30 Mgr. Slávka Romanová Krása propagovaná v médiách a jej vplyv na sebaúctu mladého človeka 2.D, 3.C odkaz
2011-10-10 Mgr. Slávka Romanová Duševné zdravie mladých ľudí 2. ročník odkaz
2011-10-12 Mgr. Slávka Romanová Priateľstvo, láska, výber životného partnera 3.B, 3.E odkaz
2011-10-20 PhDr. Katarína Stašáková Falošné tváre lásky 4. ročník odkaz
2011-10-24 Mgr. Slávka Romanová Životné krízy 3.A odkaz
2011-10-25 Mgr. Slávka Romanová Životné krízy 3.C odkaz
2011-10-26 Mgr. Slávka Romanová Životné krízy 3.E odkaz
2011-11-09 pani Majerníčeková z RÚVZ v Bardejove Škodlivosť návykových látok 1. ročník odkaz
2011-11-15 p. Majerníčeková, p. Miháľová Anatómia a fyziológia mužských a ženských pohlavných orgánov 1. ročník odkaz